Vyhledávání

Otázky a odpovědi

Jakým způsobem používat PZD a RZP ?

Překlady jsou určeny k vytváření prefabrikovaných konstrukcí nadpraží nad okenními a dveřními otvory, příp. v jiných konstrukcích, kde vyhovují svými rozměry a únosností. Překlady je možné používat pouze jako prostý nosník. Nelze je používat k vytváření konzol bez úpravy nosné výztuže. Veškeré požadavky na změny rozměrů a zatížení příp. typu a umístění a tepelné izolace je nutno konzultovat s technickým oddělením výrobce. Manipulace se provádí za dvě závěsná oka nebo podvěsem pomocí jeřábu, příp. ručně, pokud jejich hmotnost tuto manipulaci umožňuje. U výrobce se překlady manipulují speciálními závěsnými prostředky (samosvorné kleště). Skladování na rovné zpevněné ploše ve vrstvách, proloženy proklady v každé vrstvě ve vzdálenosti 20cm od konce záhlaví. Doprava běžnými dopravními prostředky ve vrstvách s proložením, podélnou osou ve směru jízdy, zajištěné proti posunutí. Přelady musí být označeny na vrchní straně značkou(tato musí být vždy nahoře při uložení překladu na stavební konstrukci),aby nedošlo k záměně uložení do stavebního díla.

Jak přepravovat výrobky ?

Výrobky přepravujte dle technických podmínek,které jsou zde ke stažení.

Neprávnou manipulací hrozí zničení výrobku.

Po nesprávné manipulaci není nárok na reklamaci !!!

Technické podmínky doprava.pdf (86,3 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Všechna práva vyhrazena.

www.cementove-zbozi.cz https://www.facebook.com/Cementovezbozi/